Istotne informacje


Przed wstąpieniem do zakonu będziesz musiał skompletować zestaw dokumentów. Oto one:

 

1. Pisemna prośba o przyjęcie do zakonu

2. Własnoręcznie napisany życiorys

3. Świadectwo chrztu i bierzmowania z adnotacją o stanie wolnym

4. Świadectwo moralności wystawione przez księdza proboszcza

5. Ostatnie świadectwo szkolne

6. Karta zdrowia dla kandydatów na studia wyższe w zakonie

7. Karta zdrowia dla kandydatów na braci zakonnych

8. Dwa zdjęcia legitymacyjne

9. Oświadczenie o nieposiadaniu długów i zobowiązań

10. Kwestionariusz osobowy

 

Wzory dokumentów będą dostępne wkrótce.

 

Dokumenty należy przesłać do Ministra Prowincjalnego

o.Rufina Maryjki na adres:

Ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków

Skontaktuj się z nami