Modlitwy


Uwielbienie Boga Najwyższego

 1Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,

który czynisz cuda (por. Ps 76, 15).

Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),

2Ty jesteś mocny,

Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),

Ty jesteś najwyższy,

Ty jesteś Królem wszechmogącym,

Ojcze święty (J 17, 11),

Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).

3Ty jesteś w Trójcy jedyny

Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2),

Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,

Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).

4Ty jesteś miłością, kochaniem;

Ty jesteś mądrością,

Ty jesteś pokorą,

Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5),

Ty jesteś pięknością,

Ty jesteś łaskawością;

Ty jesteś bezpieczeństwem,

Ty jesteś ukojeniem,

Ty jesteś radością,

Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,

Ty jesteś sprawiedliwością,

Ty jesteś łagodnością,

Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.

5Ty jesteś pięknością,

Ty jesteś łaskawością,

Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5),

Ty jesteś stróżem i obrońcom naszym;

Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2),

Ty jesteś orzeźwieniem.

6Ty jesteś nadzieją naszą,

Ty jesteś wiarą naszą,

Ty jesteś miłością naszą,

Ty jesteś całą słodyczą naszą,

Ty jesteś wiecznym życiem naszym:

Wielkim i przedziwnym Panem,

Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

 

 

Błogosławieństwo dla brata Leona

 1Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;

niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.

2Niech zwróci oblicze swoje ku tobie

i niech cię obdarzy pokojem (por. Lb 6, 24-26).

3Pan niech cię błogosławi, bracie Leonie (por. Lb 6, 27b).

 


Pieśń słoneczna albo pochwały stworzeń 

1Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,

Twoja jest sława,

chwała i cześć,

i wszelkie błogosławieństwo (por. Ap 4, 9. 11).

2Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją

i żaden człowiek nie jest godny

wymówić Twego Imienia

3Pochwalony bądź, Panie mój,

ze wszystkimi Twymi stworzeniami (por. Tb 8, 7),

szczególnie z panem bratem słońcem,

przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

4I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:

Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.

5Pochwalony bądź, Panie mój,

przez brata księżyc i gwiazdy (por. Ps 148, 3),

ukształtowałeś je na niebie jasne

i cenne, i piękne.

6Pochwalony bądź, Panie mój,

przez brata wiatr i przez powietrze,

i chmury, i pogodę, i każdy czas,

przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

7Pochwalony bądź, Panie mój,

przez siostrę wodę (por. Ps 148, 4-5),

która jest bardzo pożyteczna i pokorna,

i cenna, i czysta.

8Pochwalony bądź, Panie mój,

przez brata ogień (por. Dn 3, 66),

którym rozświetlasz noc:

i jest on piękny, i radosny,

i krzepki, i mocny.

9 Pochwalony bądź, Panie mój,

przez siostrę naszą matkę ziemię,

która nas żywi i chowa,

wydaje różne owoce

z barwnymi kwiatami i trawami (por. Ps 103, 13-14).

10Pochwalony bądź, Panie mój,

przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości

i znoszą słabości i prześladowania.

11Błogosławieni ci,

którzy je zniosą w pokoju (por. Mt 5, 10),

ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,

będą uwieńczeni.

12Pochwalony bądź, Panie mój,

przez naszą siostrę śmierć cielesną,

której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.

13Biada tym,

którzy umierają w grzechach śmiertelnych;

Błogosławieni ci,

których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,

albowiem śmierć druga

nie wyrządzi im krzywdy (por. Ap 2, 11; 20, 6).

14Chwalcie i błogosławcie mojego Pana (por. Dn 3, 85),

i dziękujcie Mu, i służcie

z wielką pokorą.

 

 

Wykład Modlitwy Ojcze nasz 

1O Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.

2Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych. Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie jesteś światłością. Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością. Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.

3Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów (Ef 3, 18).

4Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.

5Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (por. Łk 10, 27), zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie (por. Mt 22, 37. 39), wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia (por. 2 Kor 6, 3).

6Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.

7I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.

8Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 12, 17), i abyśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.

9I nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.

10Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.

Chwała Ojcu itd.

 

 

Modlitwa odmówiona przed krucyfiksem 

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

 

Skontaktuj się z nami